skip to Main Content

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hjälp till ukrainska flyktingar Sällskapet DBW har beslutat att avsätta 100 000 kronor för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar med anknytning till Gotland. Organisationer och grupperingar kan nu söka bidrag till verksamheter av olika slag för att underlätta den ofrivilliga…

Läs mer
Back To Top
Sök