Skip to content

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hjälp till ukrainska flyktingar nu avslutad. Sällskapet DBW beslöt i Maj 2022 att avsätta 100 000 kronor för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar med anknytning till Gotland. Organisationer och grupperingar har kunnat söka bidrag till verksamheter av olika slag för…

Läs mer
Back To Top
Sök