Skip to content

Ny ledning i DBW

Vid den första sammankomsten för 2023 tillträdde det nyvalda presidiet i DBW, De Badande Wännerna. Avgående ordförande Mart Marend överlämnade klubban till nyvalda ordförande Sven Sandström. Ny vice ordförande är Lars Ahlgren och som sekreterare kvarstår Teddy Nilsson. Nytt för…

Läs mer
Back To Top
Sök