skip to Main Content
Aktuella händelser
19jan 23

Ny ledning i DBW

Vid den första sammankomsten för 2023 tillträdde det nyvalda presidiet i DBW, De Badande Wännerna. Avgående ordförande Mart Marend överlämnade klubban till nyvalda ordförande Sven Sandström. Ny vice ordförande är…

Läs mer
14jun 22
Vattenfall Vid Fridhem

Viktigast på Gotland – Vatten

Sällskapet De Badande Wännerna DBW har bland annat som uppgift att göra något gott för det allmänna. Vattenfrågan på Gotland har under de senaste 50 åren varit den viktigaste miljöfrågan…

Läs mer
14maj 22

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hjälp till ukrainska flyktingar nu avslutad. Sällskapet DBW beslöt i Maj 2022 att avsätta 100 000 kronor för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar med anknytning till Gotland. Organisationer och grupperingar…

Läs mer
Back To Top
Sök