Skip to content
DBWs presidie 2023 Foto Lasse Ahnell

Ny ledning i DBW

Vid den första sammankomsten för 2023 tillträdde det nyvalda presidiet i DBW, De Badande Wännerna.

Avgående ordförande Mart Marend överlämnade klubban till nyvalda ordförande Sven Sandström. Ny vice ordförande är Lars Ahlgren och som sekreterare kvarstår Teddy Nilsson.

Nytt för året är nya stadgar och därmed införs en styrelse i DBW. Detta med anledning av större åtagande i Visbybotan, Visby och DBWs botaniska trädgård i Visby. Region Gotlands minskade åtaganden för Visbys största stadspark kräver allt större insatser för Sällskapet med bl.a anställningar och egen maskinpark. För att klara bl.a driften av Visbybotan införs därför en styrelse i Sällskapet med rullande treåriga mandat.

Styrelsen i DBW består nu av:

DBWs ordförande (Sven Sandström)
DBWs vice ordförande (Lars Ahlgren)
Skattmästaren (Lars Andersson)
Sällskapets sekreterare (Teddy Nilsson)
Ceremonimästaren CM (Arne Ekman)

Sven-Erik Lindström
Ronny Larsson
Stefan Löfqvist
Lennart Edlund (suppleant)

Back To Top
Sök