Skip to content
dbw-logo
Välkommen till Sällskapet De Badande Wännerna - Visby

Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet. Inom dessa områden har DBW i mer än 200 år på olika sätt bidragit till verksamheter med gotländsk anknytning.

Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet. Inom dessa områden har DBW i mer än 200 år på olika sätt bidragit till verksamheter med gotländsk anknytning.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

DBW:s Botaniska trädgård, ”Botan”, har i mer än 150 år legat på sin plats intill stranden i Visby, skyddad av ringmuren från Östersjöns saltstänk och stormar. Det är en överskådlig trädgård. Redan vid entréerna ser man mycket av den vackra plats man är på väg att besöka.

ÅHSBERGSKA HAGEN

Åhsbergska Hagen ägs sedan 1904 av DBW. Det var här vid stranden som sällskapet bildades den 9 juli 1814 av en skara yngre män av Visbys borgerskap och den s.k. Snäckgärdshagen var under sällskapets tidiga år den ständiga mötesplatsen.

STIFTELSEN

Sällskapet DBW:s stiftelse utdelar enligt stadgar och praxis bidrag till vetenskaplig forskning med anknytning till Gotland. Ansökningsdatum är 15/1, 15/4, 15/8 och 15/11. Stiftelsens styrelse sammanträder en månad senare och beslutar då om bidrag utifrån inkomna ansökningar.

INNERSTADSRÅDET

Sällskapets innerstadsråd ska verka för bevarandet av den säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby. Rådet skall besluta om samt utdela dess Byggnadsvårdspris i enlighet med av Sällskapet fastställda riktlinjer.

Presidiebyte 9 jan 2024

Ny ordförande är Lars Algren (mitten) och ny vice ordförande är Sven-Erik Lindström (t.v.). Sekreterare är fortfarande Teddy Nilsson (t.h.)

Läs mer

DBWs byggnadsvårdspris 2023

DBWs byggnadsvårdspris för 2023 utdelat vid högtidsdagen 9 juli 2023. Två pris delades ut, både till husägarna av Strandgatan 50…

Läs mer

Polina får stöd av DBW

Polina Pohozha är konsertpianist och kompositör från Odessa i Ukraina som på grund av kriget lämnat hemlandet och går utbildning…

Läs mer