Skip to content

Presidiebyte 9 jan 2024

Ny ordförande är Lars Algren (mitten) och ny vice ordförande är Sven-Erik Lindström (t.v.). Sekreterare är fortfarande Teddy Nilsson (t.h.)

Läs mer

DBWs byggnadsvårdspris 2023

DBWs byggnadsvårdspris för 2023 utdelat vid högtidsdagen 9 juli 2023. Två pris delades ut, både till husägarna av Strandgatan 50 och byggföretaget Alvar Hallgrens bygg AB som utfört restaureringen. DBWs innerstadsråd utser vinnare. Från vänster husägarna Cecilia och Erik Runesson,…

Läs mer

Polina får stöd av DBW

Polina Pohozha är konsertpianist och kompositör från Odessa i Ukraina som på grund av kriget lämnat hemlandet och går utbildning på kompositörsutbildningen i Visby. Som tack för bidrag till utbildningen från DBW spelade hon sex kortare pianostycken vid DBWs februarisammankomst…

Läs mer

Ny ledning i DBW

Vid den första sammankomsten för 2023 tillträdde det nyvalda presidiet i DBW, De Badande Wännerna. Avgående ordförande Mart Marend överlämnade klubban till nyvalda ordförande Sven Sandström. Ny vice ordförande är Lars Ahlgren och som sekreterare kvarstår Teddy Nilsson. Nytt för…

Läs mer
Vattenfall vid Fridhem

Viktigast på Gotland – Vatten

Sällskapet De Badande Wännerna DBW har bland annat som uppgift att göra något gott för det allmänna. Vattenfrågan på Gotland har under de senaste 50 åren varit den viktigaste miljöfrågan på ön och vi har numera bevattningsförbud under hela växtsäsongen.…

Läs mer

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hjälp till ukrainska flyktingar nu avslutad. Sällskapet DBW beslöt i Maj 2022 att avsätta 100 000 kronor för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar med anknytning till Gotland. Organisationer och grupperingar har kunnat söka bidrag till verksamheter av olika slag för…

Läs mer

Liu Shuangqi (Olivia)’s Speech To DBW Foundation

Here is Liu Shuangqi's (Olivia)’s speech to DBW Foundation. Liu had a live-presentation at the ceremony in Visby 2020-07-09 and here is her video presentation made a few days later.   Hör och se här Lius presentation Liu Shuangqi berättar…

Läs mer
Erik Strand, styrelseordf Sv Spel

Föredrag om svenska spelmarknaden

”Svenska Spel ska vara ett föredöme” I veckan fick sällskapet De Badande Wännerna besök av Svenska Spels ordförande Erik Strand. Han föreläste om spelbolagets stolta historia och utmaningarna på den numera konkurrensutsatta svenska spelmarknaden vid sammankomsten den 4 februari 2020..…

Läs mer

DBW högtidsdag 2019

Regnet tvingade in ledamöter, damer, pristagare och musiker i det uppsatta tältet i Åhsbergska hagen. Tidigare års starkt skinande sol blev inte heller något problem för talare och besökare. Två högskolestipendier, byggnadsvårdspris och trädgårdspris utdelades. Professor emeritus Ove Bring höll…

Läs mer
Back To Top
Sök