skip to Main Content

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hjälp till ukrainska flyktingar

Sällskapet DBW har beslutat att avsätta 100 000 kronor för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar med anknytning till Gotland. Organisationer och grupperingar kan nu söka bidrag till verksamheter av olika slag för att underlätta den ofrivilliga vistelsen på Gotland. Allt stöd behövs i väntan på att ukrainarna skall kunna återvända till sina hem i sitt hemland.

På ön finns många verksamheter i dag som på skilda sätt arbetar aktivt med flyktingar. Det är dessa DBW vänder sig till. Föreningar och verksamheter kan nu söka bidrag genom att sända ett enkelt mejl till adressen ukraina@dbw1814.se

Beskriv kort vad ansökan avser, ansökt belopp och kontaktuppgifter till den organisation som söker. DBW:s medel finns tillgängliga för ansökan från och med i dag fredag 13 maj 2022.
Ansökan görs via epost ukraina@dbw1814.se

 

Back To Top
Sök