skip to Main Content

Lugnet efter stormen i Åhsbergska hagen

Vinterstormarna med Alfrida i spetsen ställde till ordentlig oreda i skogsdelen av hagen i år. Ett trettiotal stora tallar föll eller lutade betänkligt vilket gjorde att de måste tas bort.

Erik Broström, ordförande för Åhsbergska Hagkommitten inom DBW, organiserade röjningen av de kullvälta träden och återläggningen av rotvältor. Nu är skogen åter säker att vistas i för alla som vill njuta av lugnet och fågelsången. De enda synbara tecknen efter stormarna är stubbar i skogen, spåriga stigar efter de tunga maskinerna och någon kvarvarande stapel av timmer. De är snart borta.

En stor utmaning med skötseln av hagen, säger Erik Broström, är de många gamla och delvis murgrönetäckta tallarna. Å ena sidan utgör de en vacker inramning av hagen men det finns också en risk att de faller.    

På bilden ovan skymtar en kvarvarande timmerstapel. Till höger syns den ståtliga tallen ”Ängsbonsen”, en jättetall och signum för hagen som lyckligtvis klarade sig utan skador. Den har säkerligen varit med om värre stormar under sitt mer än hudraåriga liv.

Bakom flaggstängerna står stenen med DBW:s devis från 1814;

”Något nyttigt för det allmänna”.

Fakta:

Åhsbergska hagen, strax söder om Snäck, ägs sedan 1904 av Sällskapet DBW, då Anna Åhsberg skänkte den till sällskapet på villkor att hagen skulle hållas öppen för alla och envar och att den aldrig fick säljas. Ett krav var också att den skulle heta Åhsbergska hagen.

Fåglar som du kan se och höra i hagen är bland andra: ringduva, skogsduva, Sveriges näst minsta fågel gärdsmyg, järnsparv, rödhaken, trädkrypare, stenknäck, bofink och grönfink. Även halsbandsflugsnappare, Gotlands landskapsfågel kan ses i hagen. Hanen svart-vit med vitt halsband, honan brun på ovansidan med smutsvit undersida och vit vingfläck.

Hagen kan hyras för ändamål som inte skadar den,  t ex bröllop och andra fester.

ME

Back To Top
Sök