skip to Main Content
Erik Strand, styrelseordf Sv Spel
Erik Strand, styrelseordf Sv Spel. Foto Magnus Melin/Dbw

Föredrag om svenska spelmarknaden

”Svenska Spel ska vara ett föredöme”

I veckan fick sällskapet De Badande Wännerna besök av Svenska Spels ordförande Erik Strand. Han föreläste om spelbolagets stolta historia och utmaningarna på den numera konkurrensutsatta svenska spelmarknaden vid sammankomsten den 4 februari 2020..

95 av sällskapet medlemmar hade samlats i Bryggaresalen, Strand hotell för att lyssna på Erik Strand som inledde med att berätta om Svenska Spels mer än 120-åriga historia. 1897 såg det som skulle bli Penninglotteriet dagens ljus vilket följdes av Tipstjänst som bildades 1934. De två statliga bolagen slogs samman 1997 och Svenska Spel bildades.
Den statliga speljätten har sitt huvudkontor i Visby och Erik Strand intygade att så kommer det att förbli även fortsättningsvis. Svenska Spel är öns tredje största arbetsgivare och av koncernens 2 100 anställda arbetar omkring 400 i Visby.

Den 1 januari 2019 omreglerades spelmarknaden i Sverige från ett monopol till en licensmarknad öppen även för utländska spelbolag. Motkravet för en licens är att aktörerna betalar skatt i Sverige och följer svensk spellagstiftning. Som en konsekvens av detta, berättade Erik Strand, delades Svenska Spels verksamhet upp i tre affärsområden vilka speglar de olika delområdena på spelmarknaden.
Affärsområde Sport & Casino erbjuder vadhållning och nätcasino. På denna del av marknaden är antalet aktörer som störst och konkurrensen som hårdast.
Inom affärsområde Tur säljs nummerspel och lotter i konkurrens med bland annat Postkodlotteriet och Bingolotto.
Sveriges fyra landbaserade casinon och spelautomaterna Vegas har staten fortsatt monopol på och denna verksamhet ligger under Svenska Spels affärsområde Casino Cosmopol och Vegas.

Erik Strand gav också ett nuläge av spelmarknaden, ett drygt år efter omregleringen. 94 olika spelbolag har idag licens för att verka i Sverige. Konsumenterna möter dessa bolag i form av marknadsföring från flera hundra olika varumärken, något som bidragit till en utbredd reklamtrötthet.
En positiv och viktig nyhet som tillkom med omregleringen var Spelpaus, ett centralt avstängningsregister med möjligheten att pausa sig från spel hos alla licensierade spelbolag. Hittills har över 48 000 personer utnyttjat denna möjlighet.
Den hårda konkurrensen kombinerat med spelskatten och den stora gruppen självavstängda kunder har bidragit till vikande intäkter hos en majoritet av spelbolagen. Tillsynsmyndigheten Spelinspektionen ser också en vikande trend i antalet svenskar som spelar hos licensierade bolag. Det råder dock stor osäkerhet i hur mycket av spelandet som sker utanför licenssystemet.

Erik Strand berättade avslutningsvis om Svenska Spels prioriteringar framåt. Arbetet med den digitala transformationen kommer fortsätta då allt fler kunder väljer att köpa sina spel online via framförallt mobilen. Att behålla ledartröjan som det mest ansvarsfulla spelbolaget är också fortsatt viktigt. Som statligt ägt bolag ska Svenska Spel vara ett föredöme i hållbarhetsarbetet och förhindra att kunder spelar för mer än de har råd med. Därigenom kan Svenska Spel förbli en relevant aktör på spelmarknaden och ett bolag med en fortsatt stark närvaro på Gotland.

Back To Top
Sök