skip to Main Content
Vattenfall vid Fridhem
Vattenfall vid Fridhem, ett av Gotlands många utflöden av dricksvatten Foto Lasse Ahnell

Viktigast på Gotland – Vatten

Sällskapet De Badande Wännerna DBW har bland annat som uppgift att göra något gott för det allmänna. Vattenfrågan på Gotland har under de senaste 50 åren varit den viktigaste miljöfrågan på ön och vi har numera bevattningsförbud under hela växtsäsongen. Så skulle det inte behöva vara anser kunnigt folk som satt sig in i frågan, för det är en komplicerad fråga som  omfattar alla på Gotland.

Under Almedalsveckan stödjer DBW därför ett vattenprojekt med information om hur vi borde spara vintervatten till sommaren i dammar att använda till dricksvatten. Lantbruket gör detta sedan lång tid tillbaka men inte Region Gotland. “Vattenståndet” kommer att vara placerat vid Hamnplan utanför rest Joda under Almedalsveckan söndag – onsdag 3-6 juli 2022. Gregor Aminoff, som ansvarar för “Vattenståndet” under Almedalsveckan, har även skrivit medborgarförslag till Region Gotland med bakgrund, analys och konkreta förslag till hur och exempel på var dammar kan byggas.

Att det finns gott om vatten på Gotland det vet Sten Wikström som har drivit Tollby gård i Fole, en gård som levererar potatis och morötter till Sveriges viktigaste måltider både vid Hovet och Nobelmiddagar. Sten har nu skrivit en artikel som publicerats i Naturskyddsföreningen på Gotlands tidning “Natur” nr 2/2022. Den artikeln finns här att läsa och ta till sig. Det finns gott om vatten på Gotland men vi måste spara det till sommaren.

Räcker vattnet på Gotland? – Fråga en bonde!

 

Back To Top
Sök